IVR / Interactive Voice Response

IVR / apeluri recepţionate

 • vă puteţi construi propriile numere de telefon pentru:
  1. oferirea de informaţii clienţilor, angajaţilor, furnizorilor, publicului etc.
  2. culegerea de informaţii de la clienţi şi potenţiali clienţi, angajaţi, publicul larg având posibilitatea de a modifica în timp real (via web) atât mesajul cât şi opţiunile de răspuns oferite
 • vă puteţi analiza apelurile având informaţii complete (ora apelului, durata, opţiunile alese de apelant, numărul apelantului)
 • vă puteţi înregistra şi asculta mesajele apelanţilor
Studii de caz

IVR / apeluri emise

 • vă puteţi construi propriile campanii de informare şi colectare de date de la clienţi şi potenţiali clienţi, angajaţi, publicul larg
 • vă puteţi analiza apelurile având informaţii complete (ora apelului, durata), inclusiv statistici privind răspunsurile apelaţilor
 • vă puteţi înregistra şi asculta mesajele apelaţilor
Studii de caz
Preluarea automată a comenzilor

 

Exemplu: Pentru o companie care distribuie materiale de construcţii putem construi un sistem de preluare automată a comenzilor prin simpla apelare a unui număr de telefon disponibil în toata tara 24/7. Comenzile vor fi înregistrate automat în propriul sistem contabil/ de gestiune/ de facturare.

Avantaje:

 • Reducerea erorilor umane prin automatizarea preluării comenzilor
 • Reducerea costurilor cu personalul
 • Disponibilitate 24/7
 • Uşurinţa utilizării de către clienţi
 • Evidenţa în timp real a comenzilor (via web)
Oferirea de informaţii generale

 

Exemplu: Un lanţ de magazine poate crea un număr de telefon pentru informarea publicului cu privire la orarul magazinelor, locaţiile acestora, promoţiile oferite, oportunităţile de angajare, pentru înregistrarea sugestiilor şi reclamaţiilor, pentru realizarea de sondaje si cercetări de piaţă.

Avantaje:

 • Identificarea modalităţilor de îmbunătăţire a serviciiilor oferite clienţilor
 • Reducerea costurilor cu personalul
 • Disponibilitate 24/7
 • Uşurinţa utilizării de către clienţi
Programare automată de consultaţii, audienţe...

 

Exemplu: programările la o policlinică stomatologică se pot realiza automat, doctorii primind via web/e-mail programările fără a mai fi necesară intervenţia unei secretare.

Avantaje:

 • Reducerea costurilor cu personalul
 • Disponibilitate 24/7
 • Uşurinţa utilizării de către clienţi
 • Evidenţa în timp real a programărilor, gradul de ocupare al medicilor pe intervale orare etc.
 • Posibilitatea efectuării de sondaje privind nivelul serviciilor oferite.
Jocuri şi concursuri

 

Exemple: televoting, sondaje de opinie, participare la concursuri cu premii etc.

Avantaje:

 • Lipsa investiţiilor în echipamente şi personal specializat
 • Asistenţa tehnică
 • Rezultate/rapoarte în timp real via web
 • Disponibilitate 24/7
Studii de piaţă

 

Exemplu: o companie doreşte să sondeze gradul de satisfacţie al clienţilor săi după utilizarea produselor/serviciilor sale. Pentru aceasta işi informează clienţii despre existenţa unui număr gratuit la care sunt rugaţi să sune pentru a răspunde la un număr de întrebări. Rezultatele chestionarelor sunt disponibile în timp real via web/e-mail.

Avantaje:

 • Lipsa investiţiilor în echipamente şi personal specializat
 • Asistenţa tehnică
 • Rezultate/rapoarte în timp real via web
 • Disponibilitate 24/7
 • Reducerea erorilor umane în etapa de preluare a datelor
Transmiterea de mesaje audio (prin telefon)

 

Exemplu: o companie care doreşte să-şi informeze agenţii de vânzări/ distribuitorii/ furnizorii asupra modificării preţurilor sau a noilor promoţii poate face acest lucru apelând un anumit număr de telefon unde va înregistra mesajul dorit. Via web, va adăuga numerele de telefon apelabile şi va stabili momentul de începere a transmiterii mesajului.

Avantaje:

 • Transmiterea rapidă a mesajului (apeluri simultane)
 • Posibilitatea monitorizării în timp real a evoluţiei transmiterii mesajului
 • Rezultate/ rapoarte în timp real (via web)
 • Disponibilitate 24/7
Campanii de telemarketing

 

Exemplu: O companie de telemarketing realizează un sondaj telefonic. Pentru aceasta, îşi creează eşantionul de subiecţi dorit şi conţinutul sondajului. Via web, transmite numerele de telefon ale subiecţilor, stabileşte intervalele orare când vor fi apelate numerele de telefon, şi va monitoriza în timp real evoluţia aplicării chestionarului telefonic.

Avantaje:

 • Cost redus al campaniei, comparativ cu modalitatea clasică de realizare a sondajelor
 • Reducerea duratei realizării sondajului.
 • Centralizarea în timp real a rezultatelor sondajului
 • Reducerea erorilor umane prin automatizarea procesului
Apeluri de amintire / notificare

 

Exemplu: O companie de servicii TV prin cablu doreşte să reamintească abonaţilor săi data limită a plăţii facturilor.

Avantaje:

 • Automatizare procesului de notificare
 • Lipsa investiţiilor în echipamente şi personal specializat
 • Asistenţa tehnică
 • Rezultate/ rapoarte în timp real, via web
 • Disponibilitate 24/7
 • Reducerea erorilor umane prin automatizarea preluării datelor